Activiteiten

Naast vrij biljarten organiseren we competities in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden. We houden ééndagswedstrijden en we doen mee aan wedstrijden van de Friese Federatie van Biljart Clubs (FFBC).

Competities

Libre is de meest gespeelde biljartvorm die we kennen en een vorm van het carambolebiljart. Doel van het spel bij libre is om te proberen met de speelbal beide andere ballen te raken zonder verdere beperkingen. Lukt het om de beide andere ballen te raken, dan is dit een carambole! En score je een punt. Vervolgens ben je nog een keer aan de beurt. Als dit niet lukt dan gaat de beurt naar de tegenstander.

Bandstoten is de volgende stap en krijg je er een beperking bij. De speelbal moet ten minste één band van de biljarttafel geraakt hebben voor de derde bal wordt geraakt. Verder gelden alle regels zoals in het Libre.

Driebanden is een spelvorm van carambolebiljart waarbij de regel geldt dat de speelbal minimaal drie keer een band van de tafel moet hebben geraakt alvorens de derde bal te raken.

Eéndaagse wedstrijden

Elke maand spelen we op een dinsdag de 20-beurten wedstrijden. Steeds in een andere spelsoort. Iedereen kan meedoen, onafhankelijk van zijn of haar gemiddelde.

De deelnemers worden verdeeld in groepen per tafel die tegen elkaar 4 wedstrijden spelen. Het gaat hierbij om het totaal aantal punten dat je in de 4 wedstrijden bij elkaar speelt. Dat levert een daggemiddelde op. Dat noemen we moyenne. De winnaar van de dag is degene die zijn moyenne ten opzichte van de vorige wedstrijddagen (in dezelfde spelsoort) het meest verbetert.

In december en in april wordt een bijzondere 20-beurtenwedstrijd gespeeld: De annoncé wedstrijd. Het verschil met de andere wedstrijden is dat je per stoot aan de arbiter moet zeggen op welke manier je de carambole wilt maken: libre voor 1 punt, bandstoten voor 2 punten en driebanden voor 3 punten. Wil je een carambole bij voorbeeld via driebanden maken en het worden er maar 2, dan krijg je 0 punten. Je moet dus van te voren inschatten wat voor jou de slimste keuze is.

In de hal hangt een formulier om je op te geven. De data van de wedstrijden staan in de agenda op de website. Er is per wedstrijddag een bijdrage van € 2,50 verschuldigd.

Een wedstrijd die éénmaal per jaar gehouden wordt. ’s Morgens zijn de poule wedstrijden waarbij bepaald wordt welke deelnemers ‘middags aan de afvalronden mogen meedoen. Iedereen kan deelnemen. Aanmelden kan via het inschrijfformulier in de hal. Er is een kleine bijdrage van € 2,50 verschuldigd. De datum van de wedstrijd wordt via de agenda bekend gemaakt.

Deze wedstrijd wordt volgens dezelfde formule gespeeld als de driebanden wedstrijd. 

Deelname aan

FFBC wedstrijden libre tegen clubs uit Menaldum, Dokkum, Burgum en Franeker.

FFBC wedstrijden driebanden tegen clubs uit Dokkum en Burgum.