Op donderdag 25 april is er weer een algemene ledenvergadering in de biljartzaal. De vergadering vangt aan om 15.00 uur en sluit rond 16.30 uur. 

Het bestuur.