De gezondheid van Peter was zeker de laatste jaren een groot probleem voor hem. Veel behandelingen en een toenemende vermoeidheid.

Toch bleef hij trouw de biljartclub bezoeken en wist gedreven vele partijen naar zijn hand te zetten. Nadrukkelijk aanwezig, dat ook!

Enkele maanden geleden, nadat hij ook afscheid moest nemen van zijn echtgenote Klaske, moest hij accepteren dat het niet meer ging. Hij schonk zijn keu’s aan de biljartclub!

Wij herinneren Peter als een begenadigd biljarter, die zowel technisch als verbaal liet weten dat hij er was.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Biljartclub Van Acquit