Afgelopen donderdag, 25 april, was er een ledenvergadering in de biljartzaal. Een kleine veertig leden waren aanwezig. De gebruikelijke agendapunten passeerden de revue. De diverse verslagen werden goedgekeurd en vastgesteld. Bovendien werd het nieuwe wedstrijdreglement voorgelegd aan de leden en aangenomen. In de rondvraag kwamen wat kleine onderwerpen aan de orde. Daarnaast kwam het advies om de ontwikkeling op de lange termijn verder uit te werken en in kaart te brengen.

De vergadering en de reacties laten zien dat BV Van Acquit een gezonde en actieve vereniging is die draait op veel vrijwilligers in allerlei  onderdelen. Zichtbaar en onzichtbaar. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Na afloop was er een hapje en een drankje. Hier en daar werd nog even serieus nagepraat naar aanleiding van de vergadering. Maar er was ook ruimte voor een vrolijke noot.

Het winterseizoen is voorbij. We gaan de zomer tegemoet zonder wedstrijden en competities. Een periode waarin we elkaar geregeld blijven ontmoeten om even lekker een potje te biljarten. Op 7 september gaat het nieuwe seizoen van start met een Open Dag.

De redactie.