Dinsdag 19 december was weer de jaarlijkse dag in december van het annoncé toernooi. Met daarna de prijsuitreiking aan de winnaars van de najaarscompetities. En als klap op de vuurpijl de decemberverloting.

Om kwart voor negen ’s morgens verzamelden de deelnemers zich in de biljartzaal. Na de registratie bij de wedstrijdcommissie en een oorverdovende kakafonie van gesprekken door elkaar heen, volgt de donderende stem van Jan Stavast. Het is altijd weer een bijzondere ervaring als Jan de aandacht vraagt. Met ijzeren discipline en doodse stilte onder de aanwezigen, legt hij de spelregels uit en de manier van tellen. Geluidsinstallatie overbodig en tegenspraak niet mogelijk. Het stimuleerde de veertig biljarters om vol enthousiasme de strijd met elkaar aan te gaan.

Onder andere Albert Hoekstra en Harm Dolstra schoten flink uit de startblokken in verhouding tot hun moyenne. Terwijl de latere winnaar Martin La Fleur juist heel bescheiden met 9 punten in de eerste ronde begon. Die ‘slechte’ score deed hij teniet door in de tweede ronde 21 te scoren en in de derde ronde door te stomen naar 50 punten. De progressie van maar liefst bijna 78 procent was onbereikbaar voor de rest. Uulke de Jong kwam nog boven de 40 procent uit en werd daarmee tweede. Met een progressie van 38 procent legde Albert Hoekstra beslag op de derde plaats.

De prijs voor de relatief hoogste serie was voor Durk Bijlsma. De serie van 15 punten resulteerde in een score van maar liefst 133 procent. Durk was zelf het meest verbaasd. Het was ook niet gering. Slechts negen mensen evenaarden de serie in absolute zin of kwamen hoger uit. Roel Zondervan maakte de hoogste: 22. Maar daarmee bereikte hij een score van ‘slechts’ 40 procent.

Het toernooi werd afgesloten met de uitreiking van tien prijzen. Acht voor de plaatsen 1 tot en met 8 en de prijs voor de hoogste serie. Via de tombola werd onder de overige 31 biljarters de troostprijs verloot.

Onder het genot van een hapje en een drankje kwamen de prijswinnaars van de najaarscompetitie aan bod. Per onderdeel (bandstoten, driebanden A en B, en libre A, B en C) werden de winnaars naar voren geroepen. De eerste drie plaatsen en de hoogste serie. In totaal dus 24 prijzen en voor de kampioenen nog een wisselbeker en een kleiner exemplaar die ze mogen houden. In het nieuwsbericht van 13 december vind je de totale uitslag van de zes competities.

De verloting was een groot succes. Veel prijzen en veel hilariteit. Maar ook wat scheve gezichten naar de winnaars die met meer prijzen dan gemiddeld huiswaarts gingen. Echter met de doelstelling van BC Van Acquit indachtig, werd het ze toch van harte gegund.

Veel dank gaat uit naar de bedrijven, instellingen en anderen, die pro deo of tegen een laag bedrag de prijzen voor de loterij beschikbaar stelden. Financieel was het een mooi resultaat voor de club.

Met de wens voor een mooie Kerst en een goede jaarwisseling door de voorzitter, kwam deze succesvolle en vooral gezellige dag ten einde. Met dank aan de mensen die dit alles organiseerden.

In de hele zaal opperste concentratie.

Durk Bijlsma onderweg naar de hoogste serie.

De wedstrijdcommissie.

De bekerwinnaars van de najaarscompetitie. vlnr: Uulke de Jong, Marco Boerema, Sieger Dantuma, Lammert Duinkerken, Kees Kooijman en Okke Booij.