Tot nu toe was onze biljartzaal op zaterdag geopend van 9.30 tot 13.30. Dat is nu uitgebreid tot 16.00 uur.