Over Biljartclub Van Acquit

Biljartclub Van Acquit is een gezellige, open vereniging voor iedereen die het leuk vindt om regelmatig te biljarten.

We vinden het belangrijk een prettige club te zijn waar mensen graag komen. Niet alleen voor een potje biljarten, maar ook voor gezelligheid, aanspraak en onderling contact. Kortom, wij vinden het sociale aspect van de vereniging even belangrijk als het sportieve. En dat al meer dan 50 jaar! 

Het bestuur

Henk Nouta – Voorzitter

Kees Kooijman – Secretaris

Dirk Hoekman – Penningmeester

Bert de Jonge – Wedstrijdleiding

Geert Posthuma – Algemeen bestuurslid

vlnr: Kees Kooijman, Bert de Jonge, Dirk Hoekman, Geert Posthuma en Henk Nouta.

De commissies

Wedstrijdcommissie

Klaas van der Veen, Sijtze van der Molen en Jan Stavast – Interne competitie, 20-beurten- en ééndaagse wedstrijden

Bert de Jonge  en Jacob de Jong – FFBC libre

Okke Booij – FFBC driebanden A

Eppie Betten – FFBC driebanden B

Jan Stavast, Klaas van der Veen en Roel Zondervan – Wedstrijdschema’s

Websitecommissie

Kees Kooijman – Coördinator

Marco Boerema – Beheer

Roel Zondervan – Beheer

Sponsorcommissie

Dirk Hoekman

Bert de Jonge

Jacob de Jong

Lief en leed commissie

Henk van der Land

Renze van der Lei

Locatie

De club is gevestigd in De Rank: Berglaan 10, 9203 EG Drachten