Veel leden hebben hun best gedaan om hun Rabobank rekening te gebruiken in het voordeel van onze club! Dat is wonderwel gelukt. De penningmeester heeft een cheque van Rabo Clubsupport ontvangen. Tweehonderdvijfenvijftig euro en tweeenveertig cent (€ 255,42). 

Iedereen hartelijk bedankt!!!