Sponsoring

Onze sponsors

Klik op het logo van onze sponsors en bezoek hun website.

Onze sponsormogelijkheden

Wij zitten vol ambities. Naast ledenuitbreiding, het opzetten van een vrouwengroep en het spel onder jongeren bekend te maken, willen we onze biljartzaal graag verbeteren. Helpt u ons mee om onze doelstellingen te verwezenlijken? U kunt onze club steunen op een aantal manieren.

Leden, familie, kennissen en/of andere belangstellenden kunnen ons steunen via “Vrienden van BC Van Acquit“ door een bijdrage van minimaal € 50,- over te maken aan onze penningmeester. Dat kan op rekeningnummer NL 21 RABO 0363 9452 29, onder vermelding van 'vrienden van BC Van Acquit'. De penningmeester houdt dit bij, maar het is verder anoniem. Regelmatig publiceren we de stand op het grote scherm in onze biljartzaal.

Bedrijven kunnen ons steunen met bedragen vanaf € 100,-. Daarvoor vermelden wij het logo van uw bedrijf op de website, desgewenst met een koppeling naar uw eigen website. Bovendien bieden we de mogelijkheid om met maximaal twee dia’s zichtbaar te zijn in onze zaal. Deze dia presentatie draait op een groot scherm, zichtbaar voor onze leden en bezoekers.

Ook is het mogelijk één van onze vijf biljarttafels te adopteren voor een bedrag van minimaal € 150,-. We bevestigen dan een naamplaat met logo en naam van uw bedrijf aan de tafel.

Bij evenementen kunt u ons steunen met geld of in natura.

Vraag naar de mogelijkheden bij
Dirk Hoekman: d.hoekman1@chello.nl, tel o6-23281041
of
Bert de Jonge: ad.de.jonge@hotmail.com, tel 06-13864187

Met uw steun geeft U onze club ook perspectief voor de toekomst!